POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CULLIGAN.ES

Estem presents en tot moment, especialment quan és necessari per protegir les seves dades!

1. Què són les dades personals i quines categories de dades tractem a Culligan?

El RGPD (Règim General de Protecció de Dades) estableix la definició de «dada personal» com tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport en què es presenti, capaç d’identificar una persona. Exemples de categories de dades personals tractades per HIDROSALUD, SL són: Nom, número de document d’identificació, número d’identificació fiscal (NIF), edat, data de naixement, telèfon de contacte, correu electrònic, adreça, dades de pagament, identificadors electrònics (credencials d’inici de sessió digital), productes que t’agraden, preferències de contacte.

2.¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les dades és HIDROSALUD, SL.

 

3 En quines situacions tractem les seves dades personals?

A HIDROSALUD, SL només tractem les seves dades personals amb el seu consentiment, quan omple un formulari, quan realitza una compra, quan contracta un servei o navega pel lloc web www.culligan.es Aquest tractament es pot realitzar de forma oral, per escrit o a través de la nostra pàgina web.

 

4. Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

HIDROSALUD, SL garanteix que les seves dades personals són tractades únicament i exclusivament per a les finalitats que li han estat comunicades, no sent utilitzades per a cap altre fi. D’aquesta manera, tractem les seves dades personals per garantir la qualitat del servei que li prestem i respondre millor a les seves necessitats. Alguns exemples de finalitats per a les quals podem utilitzar les seves dades:

Màrqueting Directe – Per informar-lo de les nostres campanyes i altres promocions que puguin interessar-li;

Gestió de lliurament – Per enviar les seves comandes a les adreces indicades per vostè; per informar-lo sobre lliuraments previstos i/o intervencions tècniques;

Gestió de facturació – Per al compliment de les obligacions tributàries de totes les transaccions, durant el termini exigit per la llei.

 

5.Sobre quina base tractem les seves dades personals?

Aquestes són les circumstàncies que ens permeten tractar les seves dades personals:

a) El seu consentiment exprés, ja sigui per escrit o oralment, per exemple, amb finalitats de màrqueting directe, perquè rebi correus electrònics o missatges SMS de HIDROSALUD, SL SA;

b) L’ execució d’ un contracte celebrat amb HIDROSALUD, SL, com, per exemple, un contracte de compravenda de serveis;

c) Compliment d’ una obligació legal

HIDROSALUD, SL es compromet a tractar les seves dades personals de manera que es garanteixi la confidencialitat, seguretat i protecció d’aquestes dades contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany

6.Quant de temps conservem les seves dades personals?

HIDROSALUD, SL conserva les seves dades personals únicament durant el període estrictament necessari per dur a terme la finalitat per a la qual van ser recaptats o, segons el cas, fins que exerceixi el seu dret d’ oposició o supressió. Transcorregut aquest termini de conservació, HIDROSALUD, SL elimina les seves dades personals.

7. A qui transmetem les seves dades personals?

Sempre que sigui necessari, HIDROSALUD, SL podrà transmetre les seves dades personals a tercers – empreses col·laboradores d’HIDROSALUD, SL, única i exclusivament amb la finalitat de realitzar serveis complementaris als contractats i per a la comunicació i difusió de les campanyes comercials vigents. Les seves dades personals també podran ser comunicades, en compliment de la llei, a entitats de l’ Estat, com l’ Autoritat Tributària.

8. Quins són els teus drets de protecció de dades personals i com pots exercir-los?

Drets en què consisteixen

  • Dret d’ accés a la informació

Pot obtenir confirmació de quines de les seves dades personals són tractades per HIDROSALUD, SL, així com informació sobre les finalitats del tractament o els terminis de conservació d’ aquestes dades.

  • Dret de rectificació

Pot sol·licitar canviar les seves dades personals si són incorrectes o estan incompletes.

  • Dret d’ esborrat

Pot demanar la supressió de les seves dades personals, sempre que no existeixin requisits legals per a la seva conservació.

  • Dret a la portabilitat

Podràs rebre les dades personals que ens facilitis de forma estructurada en un format digital llegible per màquina.

  • Dret d’ oposició

Pots oposar-te o retirar el consentiment que hagis atorgat prèviament al tractament de les teves dades personals.

  • Dret a la limitació del tractament

Pot demanar la limitació del tractament de les seves dades personals, en forma de:

  1. Suspensió del tractament;
  2. Limitació de l’abast del tractament a determinades categories de dades o finalitats del tractament.

 

Consulta la nostra política de privacitat completa:

1. Marc

Aquesta Política de Privacitat estableix el compromís d’ HIDROSALUD, SL amb els seus Clients en matèria de protecció de dades personals, per tal de reforçar i consolidar la seva relació de confiança i rodalia. A través de la present Política de Privacitat, HIDROSALUD, SL informa els seus Clients respecte del tractament que realitza amb les seves dades, així com dels drets que reconeix com a titulars de dades personals. HIDROSALUD, SL actua amb estricte compliment dels principis descrits en la present política, el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD) i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en totes les activitats de tractament de dades personals que siguin de la seva responsabilitat.

a) Objectius

La Política de Privacitat, com a eina de comunicació, té els objectius principals següents:

– Enfortir i consolidar la relació de confiança i proximitat entre HIDROSALUD, SL i els seus Clients;

– Demostrar transparència en el tractament de dades personals realitzat per HIDROSALUD, SL;

– Informar els Clients dels seus drets, com a titulars de dades personals, i com poden exercir-los;

– Informar els Clients sobre els Responsables d’HIDROSALUD, SL a qui poden sol·licitar l’exercici dels seus drets, o aclarir com es tracten les seves dades personals

b) Àmbit d’ aplicació

La Política de Privacitat s’ aplica exclusivament al tractament de dades personals realitzat per HIDROSALUD, SL, en el context dels fins previstos. Als efectes de la present Política de Privacitat, es considera dada personal tota aquella informació relativa a una persona física identificada o identificable, és a dir, a una persona que pot ser identificada directament o indirectament, és a dir, a través d’ un número d’ identificació o a través de característiques específiques de la seva identitat física, fisiològica,  genètica, cultural o social.

2. Política de privacitat
a) Nuestro compromiso
Atès que la protecció de les seves dades personals és una prioritat per a HIDROSALUD, SL,
Ens comprometem a tractar únicament les dades personals estrictament necessàries per prestar-li els millors serveis, garantint la transparència en la informació i l’ aplicació de les millors pràctiques en matèria de seguretat i protecció de les seves dades personals. Sempre que les seves dades personals siguin tractades per entitats contractades, HIDROSALUD, SL exigirà que aquestes entitats presentin el mateix nivell de garantia de privacitat i seguretat en matèria de protecció de dades personals. Volem guanyar-nos la seva confiança i fer-li sentir que les seves dades personals estan segures amb nosaltres, ja que sempre estarem compromesos amb la protecció de la seva privacitat, assumint, amb gran serietat i compromís, les nostres responsabilitats quant a la protecció de les seves dades personals. Sempre que tingui alguna pregunta sobre el processament de les seves dades personals, estarem disponibles per ajudar-lo, a través del correu electrònic [email protected].

b) Quines dades personals utilitzem i per a què les utilitzem?

HIDROSALUD, SL es compromet a tractar únicament les dades personals estrictament necessàries per a cada procés.

Por exemple:
1) Registre en línia: en el marc de la creació d’ un compte al lloc web www.culligan.es, les dades personals s’ utilitzen per permetre-li comprar articles de forma remota i accedir al seu historial de compres.
2) Gestió de transaccions: sempre que sol·liciti el seu número d’identificació fiscal per a les seves compres, l’hem de registrar i transmetre a l’Autoritat Tributària;
3) Marketing Directe – També necessitarem les seves dades de contacte (correu electrònic i número de telèfon mòbil), per poder enviar-li comunicacions informatives sobre novetats, campanyes i ofertes, descomptes o avantatges, genèriques o dirigides. Vostè podrà, en qualsevol moment, retirar la indicació per rebre aquest tipus de comunicacions.

c) Quant temps conservem les seves dades personals?
Només conservem les seves dades personals durant el període estrictament necessari per complir amb els objectius identificats anteriorment, dins dels límits legals. Un cop vençut el període de retenció definit, HIDROSALUD, SL es compromet a eliminar, destruir o anonimitzar les seves dades personals. En general, HIDROSALUD, SL conserva les dades de les transaccions durant un període de 10 anys, que és el període definit per la llei.

d) Amb qui podem compartir les dades personals?
En determinats casos, podrem revelar les seves dades personals a entitats que ens prestin serveis, en l’ àmbit de lliuraments a domicili, reparacions i servei d’ articles, serveis financers i accions de màrqueting. Transmetrem les seves dades personals a les autoritats, segons ho exigeixi la llei. HIDROSALUD, SL no comparteix, sota cap circumstància, les seves dades personals amb altres empreses o marques, per a altres finalitats comercials.

e) Quins són els seus drets i com els pot exercir?
Per regla general, el titular de les dades personals té els drets següents en matèria de protecció de dades: dret d’ accés, dret de rectificació, dret de supressió, dret de limitació, dret de portabilitat, dret d’ oposició. En els casos en què hagi prestat el seu consentiment per a determinat tractament de les seves dades personals, podrà retirar-lo en qualsevol moment. Per exercitar qualsevol d’ aquests drets ho haurà de fer a través del correu electrònic facilitat per HIDROSALUD, SL, [email protected]. HIDROSALUD, SL analitzarà acuradament les sol·licituds, avaluant la seva legitimitat i pertinència, comprometent-se a respondre en el termini oportú. Si és necessari, el titular de les dades personals també podrà presentar una queixa davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)..

f) Cookies

Les cookies són petits arxius de text que un lloc web instal·la a l’ordinador o dispositiu de l’usuari en accedir al lloc web. Les cookies permeten al lloc web recordar accions i preferències de navegació durant un període determinat i, per tant, les utilitzem per processar i gestionar les seves sol·licituds de la manera més eficient, així com per desenvolupar i millorar els nostres serveis i l’ús d’aquest lloc web.

Consulteu tota la informació sobre les cookies a la nostra web.

g) Com protegim les seves dades personals?
Conptem amb una varietat de mesures de seguretat de la informació per protegir les seves dades personals, com ara controls tecnològics, mesures i procediments administratius que garanteixen la protecció de les seves dades personals, evitant el seu mal ús, accés i divulgació no autoritzats, la seva pèrdua, alteració indeguda o inadvertida. , o destrucció no autoritzada:

Entre d’ altres, destaquem les següents mesures:

1. Accés restringit a les seves dades personals;
2. Emmagatzemar i transmetre dades personals de forma segura;
3. Protecció dels sistemes d’informació a través de dispositius que impedeixin l’accés no autoritzat a les seves dades personals;
4. Implementació de mecanismes que garanteixin que se salvaguardi la integritat i qualitat de les seves dades personals

h) Actualitzacions d’ aquesta Política de Privacitat
Aquesta Política de Privacitat podrà ser revisada i actualitzada, la qual serà publicada al nostre lloc web

INFORMACIÓ DEL CONTACTE

Si desitja: accedir, corregir, canviar o eliminar qualsevol informació personal que tinguem sobre vostè, presentar una queixa o simplement sol·licitar més informació de contacte amb el nostre Oficial de Compliment de Privacitat en [email protected].